کد پرسنلی 2285
نام میثم
نام خانوادگی منسوب بصیری
مدرک تحصیلی دکتری
دانشگاه صادرکننده ی مدرک امیر کبیر
مرتبه استادیار
نوع استخدام قطعی
نوع همکاری تمام وقت
پست الکترونیکی bassiri@iausr.ac.ir
تاریخ شروع همکاری /00/00
      ساعات مراجعه دانشجویان در ایام هفته و آدرس ایمیل
  
  برای اطلاع از ساعات حضور من در دانشگاه و یا در صورت نیاز به تماس ضروری با من می توانید از آدرس ایمیل زیر استفاده نمایید:
 
m.bassiri@segaltech.com